Wskazówki podróżnicze Mapa Turca
Z powrotem

Muzeum Kultury Romów na Słowacji

Zeskanuj kod QR, aby załadować mapę
Odległość od hotelu 15 km

Muzeum jest wyspecjalizowaną częścią Muzeum Narodowego w Martinie. To miejsce o zasięgu ogólnokrajowym zaczęło kształtować się w Słowackim Muzeum Narodowym – Muzeum Etnograficznym w Martinie jako Centrum Dokumentacji Kultury Romów na Słowacji w 2002 roku. Po przekształceniu w 2004 r. jest placówką muzealną o charakterze dokumentacyjno-naukowym, która w ramach profilowania muzeum kładzie nacisk na działalność akwizycyjną, metodyczno-zawodową i kulturalno-oświatową. Przedstawia kulturę romską i informuje o jej specyfice. Obecnie znajduje się na terenie Słowackiego Muzeum Narodowego – Muzeum Wsi Słowackiej we wsi Jahodnícke háje.