Tipy na výlety Mapa Turca
Späť
/
/
/
Slovenské národné múzeum – Múzeum Andreja Kmeťa

Slovenské národné múzeum – Múzeum Andreja Kmeťa

Naskenujte si QR kód pre načítanie mapy
Vzdialenosť od hotela 17 km

Slovenské národné múzeum – Múzeum Andreja Kmeťa plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca. Vzniklo v roku 1964. Múzeum spravuje viac ako 175 000 zbierkových predmetov, z čoho je 8 700 zo spoločenskovednej a 166 600 z prírodovednej oblasti. Medzi najcennejšie patria obrazy Révayovskej galérie, zbierka exotických motýľov Ivana Zbíňovského a časť herbára a tiež zoologických exponátov zo zbierky Andreja Kmeťa.

Múzeum sídli v prvej budove Slovenského národného múzea, o ktorej výstavbu sa podstatne pričinil zakladateľ slovenského múzejníctva Andrej Kmeť. Budova je od augusta 1994 zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.