Tipy na výlety Mapa Turca
Späť

Skanzen – Múzeum slovenskej dediny

Naskenujte si QR kód pre načítanie mapy
Vzdialenosť od hotela 16 km

Múzeum slovenskej dediny je rozsahom budovanej expozície najväčším múzeom v prírode na Slovensku. Slovenské národné múzeum v Martine ho buduje od druhej polovice 60. rokov 20. storočia ako celoslovenskú expozíciu tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života na Slovensku v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. V jeho expozičnom areáli je na ploche 15,5 ha sústredených Prvý krát bolo múzeum sprístupnené návštevníkom v roku 1972.

Múzeum pravidelne organizuje programové podujatia s ukážkami tradičnej ľudovej výroby, remesiel, zvykoslovia a folklóru. Termíny ich konania sú zverejnené na internetových stránkach múzea. K najnavštevovanejším podujatiam v uplynulých rokoch patria Michalský jarmok, Detská nedeľa, Vianoce na dedine či Veľká noc na dedine.

Múzeum bolo taktiež miestom nakrúcania rôznych slovenských, ale aj zahraničných filmov. Medzi najznámejšie patrí určite Perinbaba od známeho režiséra Juraja Jakubiska.