Tipy na výlety Mapa Turca
Naskenujte si QR kód pre načítanie mapy
Vzdialenosť od hotela 43 km

Mincovňa Kremnica patrí medzi mincovne, ktorých produkcia nie je zameraná len na výrobu mincí a medailí. Kvalitné technologické vybavenie spolu s talentovanými ľuďmi nám umožňuje vyrábať vysokokvalitné plakety, odznaky, prívesky, kravatové spony, známky, štítky, vyznamenania, primátorské reťaze, rády a mnohé iné produkty.
Kremnická mincovňa je v súčasnosti jedným z približne osemdesiatich podnikov svojho druhu na celom svete, je stelesnením symbiózy minulosti a prítomnosti, mesta a podniku. Je výrobným podnikom a zároveň miestom kultúry a umenia, symbolom štátnej zvrchovanosti. Kremnická mincovňa je najdlhšie nepretržite fungujúcim podnikom na svete. Existujú samozrejme staršie podniky ale žiadnemu z nich sa nepodarilo udržať nepretržite svoju výrobu od vzniku až po súčasnosť.

Mincovňa Kremnica š.p. je posledným miestom v Európe, kde sa dodnes využívajú vo výrobe raziace stroje známe ako Vulkany. Návštevníci môžu počas prehliadky starej raziarne vidieť razbu kovových vstupeniek alebo odznakov na týchto strojoch.

Na prehliadku mincovne je potrebné sa vopred nahlásiť telefonicky na číslo 045/6787875 alebo e-mailom na shop@mint.sk .