Tipy na výlety Mapa Turca
Naskenujte si QR kód pre načítanie mapy
Vzdialenosť od hotela 16 km

Nenájde sa snáď inštitúcia, ktorá by v dejinách Slovákov mala väčší národný a kultúrny význam, ako práve Matica slovenská. No nie je zaujímavá len z tohto hľadiska, ale aj kvôli svojim trom budovám. Matica slovenská bola založená roku 1863 v Martine a stala sa celonárodnou inštitúciou. Jej prvým predsedom bol zvolený katolícky biskup Štefan Moyzes.
Prvá budova: Táto budova stojí v centre Martina. Postavená bola v rokoch 1864 až 1875 podľa projektu architekta Jána Nepomuka Bobulu. Od roku 1962 je národnou kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti je v nej umiestnená stála expozícia Literárneho múzea.
Druhá budova: Druhá budova Matice slovenskej bola postavená až za medzivojnového Československa a to v rokoch 1924 až1926. Architektom bol v tomto prípade Ján Palkovič. Aj táto budova je národnou kultúrnou pamiatkou a to od roku 1964.
Tretia budova: Tretia budova Matice slovenskej na Hostihore podľa návrhu Dušana Kuzmu a Antona Cimmermanna sa stavala pomerne dlho. Hoci bol jej základný kameň položený už v roku 1963 a stavba sa začala realizovať o rok neskôr, dokončená bola až v roku 1975. Ide o pomerne veľkú budovu, je totiž 42 metrov vysoká, 110 metrov dlhá a má šestnásť poschodí. V budove sídli Slovenská národná knižnica.