Tipy na výlety Mapa Turca
Naskenujte si QR kód pre načítanie mapy
Vzdialenosť od hotela 16 km

Literárne múzeum SNK sídli v centre Martina v historickej budove z konca 19. storočia. Samotná budova, ako prvé sídlo Matice slovenskej, bola v roku 1961 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Už v roku 1870 v nej bola návštevníkom sprístupnená prvá národná múzejná expozícia archívneho, knižného, galerijného a národopisného zamerania. Dnes slúži ako priestor na prezentáciu dejín slovenskej literatúry a knižnej kultúry.

Zaujímavá a rozsiahla expozícia Literárneho múzea SNK sa venuje Veľkej Morave – kolíske slovanského písomníctva, stredovekému uhorskému štátu, literatúre z obdobia renesancie a humanizmu, baroka, osvietenstva či klasicizmu. Múzeum neopomína ani slovenské národné obrodenie, matičné obdobie a slovenskú modernu. Z najzaujímavejších exponátov možno spomenúť historické písacie potreby, staroslovienske texty, vzácne stredoveké písomnosti, originálne výtvarné diela slovenských umelcov, ale aj krásny historický nábytok.