Tipy na výlety Mapa Turca
Naskenujte si QR kód pre načítanie mapy
Vzdialenosť od hotela 23 km
Trvanie 0:15 hod. / 1 km

Najjednoduchšie prístupný hrad v Turčianskej kotline z obce Sklabinský Podzámok. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1242. Hrad Sklabiňa postavili na starom hradisku. Bol kráľovským hradom a od roku 1320 sídlom okresnej stolice. Okolo roku 1436 vyhorel a po núdzovej a nákladnej oprave, v druhej polovici 15. storočia, nasledovala rozsiahla prestavba. Sklabinský hrad ešte prežil protihabsburské povstania, až napokon podľahol zubu času a pomaly sa z neho stala zrúcanina.

V súčasnosti sa o hrad a okolie starajú dobrovoľníci a dodnes tu chovajú domáce zvieratá. V priestore predhradia pôsobí občianske združenie DONJON, ktoré od roku 2000 postupne rekonštruuje delostrelecké opevnenie a prevádzkuje súkromné Múzeum hradu Sklabiňa. Priamo z vrchu hradného kopca sa nám rozprestiera panoráma na Malú a Veľkú Fatru, aj Martinské hole.

Zrúcanina Sklabinského hradu je prístupná celoročne, každý deň od 8:00 až do zotmenia. Ako je dnes otvorené zistíte na ich facebookovej stránke.