Wskazówki podróżnicze Mapa Turca
Zeskanuj kod QR, aby załadować mapę
Odległość od hotelu 15 km

Galeria Turčianska jest instytucją typu muzealnego o zasięgu regionalnym, co również odzwierciedla jej ukierunkowanie i działalność. Jej główną misją jest tworzenie, rejestrowanie, prezentowanie i ochrona kolekcji.

Jej działalność obejmuje działalność naukowo-badawczą, kulturalno-edukacyjną i wystawienniczą. Obecnie jej założycielem jest samorządowy region Żylina.

Poprzez swoją działalność prezentacyjną galeria przedstawia twórczość turczańskich artystów różnych pokoleń poprzez kameralne wystawy autorskie, obszerne retrospektywy lub prezentacje zbiorowe. Oprócz wystaw poświęconych artystom regionalnym, galeria prezentuje również prace uznanych artystów słowackich i czeskich, ale nie zaniedbuje najmłodszego pokolenia artystów.

W Turcu pracowało wielu znanych artystów, takich jak Martin Benka, Ľudovít Fulla i Mikuláš Galanda.