Wskazówki podróżnicze Mapa Turca
Zeskanuj kod QR, aby załadować mapę
Odległość od hotelu 25 km

Jeśli zdecydujesz się odwiedzić uzdrowisko Turčianske Teplice, warto wiedzieć, że miasto to było miejscem narodzin i długoletnim domem ważnego słowackiego artysty Mikuláša Galandy. Miejsce narodzin ważnego słowackiego malarza, twórcy modernizmu i grafika znajduje się w pięknym otoczeniu, w pobliżu parku zdrojowego. Zwiedzający mają okazję zobaczyć 34 reprodukcje z okresu różowego i niebieskiego oraz jeden oryginał – obraz zatytułowany „Kamieniołom”, który mieści się w oryginalnej sztaludze malarza.

Galanda promował autonomię sztuki, uznawał wyjątkowość obrazu i dawał mu dar tworzenia czegoś autentycznego i nowego: „Funkcją malarstwa jest tworzenie nowej rzeczywistości emocjonalnej” – napisał w manifeście artystycznym w 1930 roku. Niezależnie od nastrojenia swojej twórczości, nie wykluczając motywicznego ukierunkowania swoich dzieł, nie porzucił gruntu tej emocjonalnej rzeczywistości, gruntu lirycznej dykcji, spontaniczności i zabawy.